Finansowanie

Finansowanie

 

Tytuł projektu: 

Wprowadzenie produktu w postaci platformy przeznaczonej do sprzedaży kursów online na rynki o dużym potencjale do rozwoju przedsiębiorstwa w postaci Stanów Zjednoczonych i Danii. 

 

Cel i planowany efekt projektu: 

Firma oczekuje, że w ramach procesu internacjonalizacji: 

  1. Pozyska rynki zagraniczne Danii i USA 
  2. Osiągnięcie przychodu z eksportu na rynku duńskim
  3. Osiągnięcie przychodu z eksportu na rynku amerykańskim
  4. Do 2024 roku firma rozwinie posiadane do tej pory doświadczenie w zakresie oferowania produktów dla klientów zagranicznych – poprzez skorzystanie z usług doradczych wskazanych w projekcie
  5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i rozbudowanie bazy klientów, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na kolejne rynki zagraniczne. 

Mierzalne efekty realizacji projektu: 

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1; 

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2; 

– Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3. 

 

Wartość projektu: 

Całkowita wartość projektu wynosi – 758 418,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100) 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 524 110,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych 00/100) 

 

Termin realizacji: 

01.11.2022 – 31.12.2023