Finansowanie

Tytuł projektu: 

Wprowadzenie produktu w postaci platformy przeznaczonej do sprzedaży kursów online na rynki o dużym potencjale do rozwoju przedsiębiorstwa w postaci Stanów Zjednoczonych i Danii. 

Cel i planowany efekt projektu: 

Firma oczekuje, że w ramach procesu internacjonalizacji: 

  1. Pozyska rynki zagraniczne Danii i USA 
  2. Osiągnięcie przychodu z eksportu na rynku duńskim
  3. Osiągnięcie przychodu z eksportu na rynku amerykańskim
  4. Do 2024 roku firma rozwinie posiadane do tej pory doświadczenie w zakresie oferowania produktów dla klientów zagranicznych – poprzez skorzystanie z usług doradczych wskazanych w projekcie
  5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i rozbudowanie bazy klientów, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na kolejne rynki zagraniczne. 

Mierzalne efekty realizacji projektu: 

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1; 
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2; 
– Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3. 

Wartość projektu: 

Całkowita wartość projektu wynosi – 649 686,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) 

Wkład Funduszy Europejskich: 

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 448 970,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) 

Termin realizacji: 

01.11.2022 – 31.12.2023